เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

นักฟิสิกส์พิสูจน์แล้วการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้!

นักฟิสิกส์พิสูจน์แล้วการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้!

[Blog] ✦ Washcoin ✦ นักฟิสิกส์ในออสเตรเลียจึงพยายามศึกษาในเรื่องดังกล่าว และอ้างว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าการเดินทางข้ามเวลามีความเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงตรรกะได้สำเร็จ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

Read more