เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

รู้จักแอปพลิเคชัน Telegram อาวุธไซเบอร์ของม็อบราษฎร

รู้จักแอปพลิเคชัน Telegram อาวุธไซเบอร์ของม็อบราษฎร

[Blog] ✦ Washcoin ✦ การประกาศของกลุ่มเยาวชนปลดแอก (FreeYouth) และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เพิ่มช่องทางการติดตามนอกจากเพจใหม่แล้ว ไปยังช่องทางของแอปพลิเคชัน Telegram จนทำให้เกิดเครื่องหมายคำถามขึ้นมาอย่างฉับพลันว่า Telegram คืออะไร?

Read more