เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

บทเรียนสุขภาพและการลงทุนจากโควิด-19

บทเรียนสุขภาพและการลงทุนจากโควิด-19

[Blog] ● Washcoin ● การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผลักดันให้ทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยที่รุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ การเตรียมตัวด้านการเงินเอาไว้ล่วงหน้าก็เหมือนการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้แก่ตัวเราเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น...

Read more