เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

10 เทรนด์เทคโนโลยีมาแน่ พลิกวิถีชีวิต New Normal

10 เทรนด์เทคโนโลยีมาแน่ พลิกวิถีชีวิต New Normal

[Blog] ◆ Washcoin ◆ โควิด-19 ระบาดตอนนี้ มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าต้องปรับตัว และนี่คือ 10 เทรนด์เทคโนโลยี ที่กำลังตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่หลายคนต้องเจอ และนับเป็นโอกาสของธุรกิจต่างๆ ที่หากปรับตัวทัน ก็สามารถสร้างรายได้ให้เติบโต

Read more