เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ลาดพร้าว 107

ลาดพร้าว 107

สาขาลาดพร้าว 107 ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 107 ใต้เออร์ไวน์เรสซิเดนซ์ ร้านสะดวกซัก WashCoin สาขานี้เป็นสาขาแรกในซอยลาดพร้าว 107 ใกล้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีผู้พักอาศัยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ วัยทำงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัย...

Read more