Open 24 Hours

นักวิจัยจีนชี้ ‘โคโรนาไวรัส’ อยู่ได้นานถึง 20 ปี ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียล

นักวิจัยจีนชี้ ‘โคโรนาไวรัส’ อยู่ได้นานถึง 20 ปี ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียล

[Blog] ✦ Washcoin ✦ นักวิจัยจีนผู้เชี่ยวชาญโรคโควิด 19 เผย โคโรนาไวรัส มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 20 ปี ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และอยู่ได้นาน 2-3 เดือน ในอุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส อาจเป็นไปได้ว่าซ่อนตัวอยู่ในอาหารแช่แข็ง

Read more