Open 24 Hours

ช๊อคไปเลย! เมื่อเห็นสิ่งนี้อยู่ในเสื้อผ้าของเรา

ช๊อคไปเลย! เมื่อเห็นสิ่งนี้อยู่ในเสื้อผ้าของเรา

คราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของการอบผ้าแห้งกับเครื่องอบผ้า WashCoin นั้น ไม่ได้เพียงแค่ทำให้ผ้าแห้งเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะคะ เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดมากขึ้น นี่จึงเป็นตัวอย่างของ “แผ่นกรองใยผ้า”...

Read more