เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

📍 เงื่อนไขการใช้คูปอง WashCoin Shop

1.คูปองใช้ได้เฉพาะสาขา WashCoin Shop เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ WashCoin Plus หรือ WashCoin Pro

2.คูปองมีมูลค่า 40 บาท หากใช้กับเครื่องที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาคูปอง ระบบจะหักเงินส่วนต่างจาก Wallet อัตโนมัติ สามารถใช้งานได้กับเครื่องซัก 9 กิโล หรือเครื่องอบ 7 กิโล ไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องที่ใหญ่กว่ากำหนด

3.คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4.คูปองมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับ

5.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

***สงวนสิทธิ์การซื้อคูปองได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

📍 เงื่อนไขการใช้คูปอง WashCoin Plus,WashCoin Pro

1.คูปองใช้ได้เฉพาะสาขา WashCoin Plus และ WashCoin Pro เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ WashCoin Shop

2.คูปองมีมูลค่า 40บาท หากใช้กับเครื่องที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาคูปอง ระบบจะหักเงินส่วนต่างจาก Wallet อัตโนมัติ

3.คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4.คูปองมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับ

5.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

***สงวนสิทธิ์การซื้อคูปองได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 25644